קול קורא לסדנת החוקרים השנייה לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון, הערבית והאסלאם

המחלקה לערבית מזמינה אתכם/ן להגיש מועמדות להשתתפות בסדנת החוקרים השנייה לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון, הערבית והאסלאם. 

כל הפרטים מצויים בעלון המצורף להודעה זו. 

https://www.facebook.com/190141461092061/photos/a.1520509591388568/31541...

בהצלחה!