שינוי בתאריך ההרצאה של ד"ר סימונסון במסגרת הסמינר המחלקתי

הרצאתו של ד"ר סימונסון במסגרת סמינר המחקר המחלקתי נדחתה לתאריך 24.11.2019.