תכנית הלימודים תש"ף

תוכנית הלימודים של המחלקה לערבית לשנה"ל תש"פ

ייתכנו שינויים במערכת

 

מכינות וקורסי שֵׁרות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

נ"ז הערות

36-001-07

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר אלימלך

שנתי

ב 10 – 12

ד 10 – 12

-

לשון עברית

 

 

 

 

 

 

 

 

36-001-11

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ג 10 – 14

ה 14 – 16

-

לשון עברית מורחב+שפה זרה

36-001-16

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ג 10 – 14

ו 8 – 10

-

מזה"ת

36-001-18

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר לימור לביא

שנתי

ג 12 – 14

ה 14 – 18

-

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-009-07

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ב 12 – 14

ד 12 – 14

4

מזה"ת

36-009-09

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר הילה פלד

שנתי

ב 14 – 16

ד 14 – 16

4

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-509-03

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

הרצאה

ד"ר קובי יוסף

שנתי

ד 16 – 18

 

2

מזה"ת מורחב

36-535-01

טקסטים מדיניים וחברתיים

הרצאה

ד"ר שרון שטרית-ששון

שנתי

ד 14 – 16

2

מזה"ת מורחב

36-214-01

ערבית מדוברת (למתחילים)

הרצאה

מר יוסף לוי

שנתי

ב 18 – 20

2

מזה"ת מורחב

36-214-02

ערבית מדוברת (למתחילים)

הרצאה

 

שנתי

א 14 – 16

2

מזה"ת מורחב

 

 

קורסי קיץ

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז

36-002-20

ערבית למתחילים-מכינה

הרצאה

ד"ר שטרית ששון

קורס קיץ

9 – 15

 

6 נ"ז

36-003-20

ערבית למתקדמים-מכינה

הרצאה

ד"ר מירב נדלר-עקירב

קורס קיץ

9 – 14

 

4 נ"ז

36-217-20

ערבית מדוברת

הרצאה

גב' שפירא

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-006-20

שיג ושיח בערבית

(מועדון דיבייט)

תרגיל

גב' אימאן אבו קישק

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-115-20

ערבית של אמצעי התקשורת

הרצאה

מר דגן

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-652-20

תקשורת פוליטית ורשתות חברתיות במזה"ת

הרצאה

ד"ר לימור לביא

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

 

 

 

שנה א-קורסי חובה

מסלול מורחב: 46 נ"ז ; מסלול דו ראשי מובנה: 27 נ"ז ; מסלול דו ראשי לא מובנה: 29 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-107-01

יסודות הדקדוק א'

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר א'

ב 12 – 14

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-108-01

דקדוק ערבי

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר ב'

ב 16 – 18

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-135-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת א'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ג 14 - 16

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-136-01

ערבית של אמצעי התקשורת ב'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

 

סמסטר ב'

ג 14 - 16

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-123-01

 

פרוזה קלאסית קלה

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ג 12 – 14  

 

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי

ללימודים ערביים

הרצאה

ד"ר לביא

 

סמסטר א'

 ב 14 – 16

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-134-01

הדרכה בכתיבה אקדמית

הרצאה

 

ד"ר לביא

סמסטר ב'

ב 14 – 16

2 ש"ס

1 נ"ז

 

המשך חובה ל"מבוא ביב' ללימודים ערביים"

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ב 16 – 18

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למסלול המורחב. במסלול הדו-ראשי יש לבחור או בקורס זה או בקורס " קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים".

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמסטר ב'

ב 12 – 14

2 ש"ס

1 נ"ז

המשך חובה

ל"קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה"

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר א'

ב 8 – 10

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למורחב

36-232-01

בחינה

0 נ"ז

ללא נוכחות

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

ב 8 – 10

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למורחב

36-234-01

בחינה

  0 נ"ז

ללא נוכחות

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-202-01

תחביר א'

 

הרצאה

פרופ' שלוסברג

שנתי

ב 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

חובה

(ציון מעבר 75)

תרגול יתקיים בסמס' א' ביום ג' בשעה 8:00 בסמסטר ב' ביום ג' בשעה 10:00

36-118-01

מבוא לדת האסלאם-מושגי יסוד

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמסטר א'

ג 16 – 18 

2 ש"ס

1 נ"ז

מתוקשב מלא. שתי פגישות פרונטליות בכל סמסטר

36-119-01

מבוא לדת האסלאם-סוגיות מתקדמות

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמסטר ב'

ג 16 – 18 

2 ש"ס

1 נ"ז

מתוקשב מלא. שתי פגישות פרונטליות בכל סמסטר

36-547-01

חומר קריאה נוסף (א)

בחינה

ד"ר שרון שטרית-ששון

סמסטר א'

 

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: שימושית א' (36-113-01), שימושית ב' (36-205-01)

 

סה"כ לשנה א':
מסלול מורחב- 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 9 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 9 נ"ז + 2 מיומנויות

 

שנה ב' - קורסי חובה

מסלול מורחב- 8 נ"ז + 4 מיומנויות, מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה- 8 נ"ז + 4 מיומנויות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-203-01

 

תחביר ב'

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ג 14 – 16

 

2 ש"ש

2 נ"ז

המשך חובה

לבוגרי תחביר א'

(ציון מעבר 75)

36-137-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ג'

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ב 14 – 16

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-138-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ד'

תרגיל

מר רוטנשטרייך

סמסטר ב'

ב 14 – 16

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-207-01

ערבית מדוברת (למתקדמים)

תרגיל

מר

יוסף לוי

שנתי

ב 16 – 18

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד. בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

תרגיל

ד"ר גוטספלד

שנתי

א 16 – 18

 

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה
בוגרי בתי ספר ערביים שיבחרו בקורס זה- הוא ייחשב ככללי בלבד

36-216-01

קוראן ותפסיר

הרצאה

ד"ר הולצמן

שנתי

ד 16 – 18

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה

36-517-01

מבוא לערבית-יהודית

הרצאה

ד"ר נדלר עקירב

שנתי

ד 12 – 14  

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה

36-130-01

טקסטים היסטוריים ספרותיים קלאסיים

הרצאה

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

ב 12 – 14

ד 14 – 16  

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה לכל המסלולים

36-608-01

חומר קריאה נוסף (ב)

הרצאה

ד"ר לימור לביא

סמסטר א'

 

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

36-118-01

מבוא לדת האסלאם-מושגי יסוד

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמסטר א'

ג 16 – 18

2 ש"ס

1 נ"ז

 

36-119-01

מבוא לדת האסלאם-סוגיות מתקדמות

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמסטר ב'

ג 16 – 18

2 ש"ס

1 נ"ז

 

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: ערבית מדוברת (36-207-01), הבעה בכתב (36-210-01)

 

שנה ב' - קורסי בחירה

 

מסלול מורחב – 2 עבודות פרו-סמינריון (משני תחומים שונים: קלאסי/מודרני) – 4 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 1 עבודת פרו"ס – 2 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-314-01

מגמות כלליות בשירה ובסיפורת הערבית בישראל

פרו"ס

 

ד"ר בוארדי

 

שנתי

 

ד 10 – 12

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-315-01

הרצאה

36-363-01

המקורות לחקר האסלאם הקדום

פרו"ס

ד"ר יוסף

סמסטר א'

א 10 – 14 

4 ש"ס

2 נ"ז

מי שלקח את "עלייתה ונפילתה.." אינו יכול לקחת קורס זה

36-364-01

הרצאה

36-498-01

הספרות הערבית העכשווית

פרו"ס

ד"ר גוטספלד

שנתי

א 18 – 20  

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-499-01

הרצאה

36-376-01

הפולמוס הרבני-קראי בימי הביניים

הרצאה

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ד 14 – 16

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-940-01

סוגיות מיגדר במרחב האסלאמי

הרצאה

ד"ר קידר

סמסטר א'

ג 8 – 12

4 ש"ס

2 נ"ז

 

 

 

סה"כ לשנה ב':
מסלול מורחב- 14 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 3 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 10 נ"ז + 3 מיומנויות

 

 

 

שנה ג

 

מסלול מורחב – 3 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 6 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 2 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 4 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-263-01

השירה הערבית

סמינריון

ד"ר בוארדי

שנתי

ד 12 – 14

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני/ קלאסי

(חובה לכל המסלולים

כהרצאה או כסמינריון)

36-264-01

הרצאה

36-613-01

הרומן הערבי הפוליטי הפוסט-קולוניאלי

סמינריון

ד"ר אלימלך

שנתי

א 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-614-01

הרצאה

36-261-01

מעבדים לשליטים: הזהות של הממלוכים

סמינריון

ד"ר יוסף

שנתי

ד 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

מי שלקח את "סוגיות חברתיות בחקר הסולטנות הממלוכית" אינו יכול לקחת קורס זה

36-262-01

הרצאה

36-375-01

הפולמוס הרבני-קראי בימה"ב

סמינריון

הרצאה

ד"ר נדלר עקירב

שנתי

ד 14 – 16  

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

36-376-01

36-939-01

סוגיות מגדר בעולם האסלאמי

סמינריון

ד"ר קידר

 

סמסטר א'

ג 8 – 12

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

36-940-01

הרצאה

36-786-01

הערבית-היהודית של ימי הביניים והערבית-היהודית המאוחרת: עיון משווה

סמינריון

פרופ' דורון

שנתי

א 18 – 20

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-787-01

הרצאה

36-906-01

פירוש המשנה לרמב"ם

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ד 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-907-01

הרצאה

36-755-01

שכל והתגלות באסלאם

הרצאה

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

מומלץ למי שלמד את קורס "התיאולוגיה המוסלמית הקדומה"

 

 

 

תארים מתקדמים

 

מסלול עם תיזה: 14 נ"ז

מסלול בלי תיזה: 24 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-906-01

פירוש המשנה לרמב"ם

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ד 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-907-01

הרצאה

36-494-01

בין דתי לחילוני בשירה הערבית המודרנית

סמינריון

ד"ר בוארדי

סמסטר א'

א 10 – 14

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

 36-495-01

הרצאה

36-496-01

תרבותם וספרותם של יהודי עיראק במאה ה-20

סמינריון

ד"ר אלימלך

שנתי

א 8 – 10

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-497-01

הרצאה

36-887-01

ספרות החדית' בעידן הדיגיטלי

סמינר

ד"ר הולצמן

שנתי

א 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

חובה לתלמידי תואר שני במסלול עם תזה ולתלמידי תואר שלישי. תלמידים מצטיינים משנה ג' יכולים להצטרף לקורס על בסיס מקום פנוי (מוגבל ל-15 משתתפים).

36-863-01

שכל והתגלות באסלאם

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-864-01

הרצאה

36847-01

המחלוקות בין האסכולות הדקדוקיות

סמינריון

ד"ר כשר

שנתי

ד 14 – 16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-848-01

הרצאה

36-962-01

סוגת הסיפור הקצרצר וביטוייה בספרות הערבית בת ימינו

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד' 18 – 20

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-963-01

הרצאה

36-877-01

אסלאם, חברה ומדינה

סמינריון

ד"ר קידר

סמסטר א'

ד 8 – 10

    12 – 14

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

36-878-01

הרצאה

36-975-01

עיון בכתבי מחברים מתקופת הסולטנות הממלוכית

סמינריון

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

א 10 – 14

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

 

36-976-01

הרצאה

36-786-01

הערבית-היהודית של ימי הביניים והערבית-היהודית המאוחרת: עיון משווה

סמינריון

פרופ' דורון

שנתי

א 18 – 20

 

2 ש"ש

2 נ"ז

 

36-787-01

הרצאה

36-560-01

קולוקויום

(סמינר מחלקתי)

הרצאה

ד"ר יוסף

שנתי

 

  

נוכחות חובה בכל המפגשים

36-762-01

ציון תיזה לתואר שני

 

 

 

 

 

 

36-800-01

עבודה שוות ערך

 

 

 

 

 

 

36-999-01

עבודת דוקטור