תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ט

תוכנית הלימודים של המחלקה לערבית לשנה"ל תשע"ט

ייתכנו שינויים במערכת

מכינות וקורסי שֵׁרות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

נ"ז הערות

36-001-07

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר אלימלך

שנתי

ב' 10 – 12

ד' 10 – 12

-

לשון עברית

 

 

 

 

 

 

 

 

36-001-11

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ב' 10-8

ד 18-14

-

לשון עברית מורחב+שפה זרה

36-001-16

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר בן-ישי

שנתי

ג' 16-12

ה' 16-14

-

מזה"ת

36-001-18

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר לביא

שנתי

ג' 14-10

ה' 16-14

-

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-009-07

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ב 14-12

ד 14-12

2

מזה"ת

36-009-09

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר בן-ישי

שנתי

ג' 10 – 12

ה 10 – 12

2

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-509-03

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

 

ד' 10-8

2

מזה"ת מורחב

36-535-01

טקסטים מדיניים וחברתיים

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ד' 16-14

2

מזה"ת מורחב

36-214-01

ערבית מדוברת (למתחילים)

תרגיל

ד"ר אבו-בכר

שנתי

ב' 16-14

2

מזה"ת מורחב

36-115-01

ערבית של אמצעי התקשורת

הרצאה

ד"ר גל בן ישי

שנתי

ה' 14-12

2

מזה"ת מורחב

 

קורסי קיץ

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז

36-001-20

ערבית למתחילים

הרצאה

ד"ר שטרית ששון

קורס קיץ

9 – 15

 

6 נ"ז

36-009-20

ערבית למתקדמים

הרצאה

ד"ר בן ישי

קורס קיץ

9 – 14

 

4 נ"ז

36-214-20

ערבית מדוברת

תרגיל

 

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-115-20

ערבית של אמצעי התקשורת

הרצאה

מר דגן

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-155-20

עיונים בספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר בן ישי

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

 

 

 

 

 

 

מסלול מורחב: 46 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה: 27 נ"ז

מסלול דו ראשי לא מובנה: 29 נ"ז

 

שנה א-קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-107-01

יסודות הדקדוק א'

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר א'

א' 16-14

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

36-108-01

דקדוק ערבי

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר ב'

א' 16-14

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

36-113-01

 

ערבית שימושית א'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ג' 14-12

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-205-01

ערבית שימושית ב'

תרגיל

 

מר ררוטנשטרייך

סמסטר ב'

ג' 14-12

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-123-01

 

פרוזה קלאסית קלה

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

א' 18-16

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי

ללימודים ערביים

הרצאה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

ב' 14-12

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-134-01

הדרכה בכתיבה אקדמית

הרצאה

 

ד"ר פלד- שפירא

סמסטר ב'

ב' 14-12

2 ש"ס

1 נ"ז

 

המשך חובה ל"מבוא ביב' ללימודים ערביים"

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ג' 16-14

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למעט המסלול הדו-ראשי

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמסטר ב'

ג' 16-14

2 ש"ס

1 נ"ז

המשך חובה

ל"קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה "

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר א'

ב' 10-8

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למורחב

36-232-01

בחינה

0 נ"ז

ללא נוכחות

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

ב' 10-8

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למורחב

36-234-01

בחינה

  0 נ"ז

ללא נוכחות

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-202-01

תחביר א'

 

הרצאה

פרופ' שלוסברג

שנתי

ב' 12-10

2 ש"ש

2 נ"ז

חובה

(ציון מעבר 75)

36-547-01

חומר קריאה נוסף (א)

בחינה

ד"ר בן ישי

סמסטר א'

 

-

מיומנות

ללא נוכחות

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: שימושית א' (36-113-01), שימושית ב' (36-205-01)

סה"כ לשנה א':
מסלול מורחב- 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 9 נ"ז + 4 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 9 נ"ז + 2 מיומנויות

שנה ב'-קורסי חובה

 

מסלול מורחב- 8 נ"ז + 4 מיומנויות

מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה- 8 נ"ז + 4 מיומנויות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-203-01

 

תחביר ב'

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ב' 14-12

2 ש"ש

2 נ"ז

המשך חובה

לבוגרי תחביר א'

(ציון מעבר 75)

36-204-01

 

ערבית שימושית ג'

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ב' 10-8

 

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-206-01

 

ערבית שימושית ד'

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

ב' 10-8

 

 

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-207-01

ערבית מדוברת (למתקדמים)

תרגיל

ד"ר אבו בכר

שנתי

ב' 18-16

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד. בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

 

תרגיל

ד"ר גוטספלד

סמסטר א'

א' 18-16

ד' 18-16

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

 

 

חובה
בוגרי בתי ספר ערביים שיבחרו בקורס זה- הוא ייחשב ככללי בלבד

 

36-216-01

קוראן ותפסיר

הרצאה

פרופ' לנגרמן

סמסטר ב'

ב' 12-10

ד' 16-14

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה

36-517-01

מבוא לערבית-יהודית

הרצאה

ד"ר נדלר עקירב

סמסטר א'

א' 16-14

ד' 14-12

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה

36-130-01

טקסטים היסטוריים ספרותיים קלאסיים

הרצאה

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

א' 14-12

ג' 16-14

 

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה לכל המסלולים

36-608-01

חומר קריאה נוסף (ב)

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

 

-

מיומנות

ללא נוכחות

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: ערבית מדוברת (36-207-01), הבעה בכתב (36-210-01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' - קורסי בחירה


מסלול מורחב – 2 עבודות פרו-סמינריון (משני תחומים שונים: קלאסי/מודרני) – 4 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 1 עבודת פרו"ס – 2 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעותונ"ז הערות

36-359-01

הטקסט הספרותי הערבי בישראל כמכניזם לשינויים חברתיים,קיומיים ואידאולוגיים

פרו"ס

ד"ר בוארדי

סמסטר ב'

ג' 12-10

   14-12

 

 

 

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

36-360-01

הרצאה

36-361-01

קריאה בכתביהם העיוניים של סופרים מודרניים

פרו"ס

ד"ר פלד-שפירא

שנתי

ד' 12-10

 

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-362-01

הרצאה

36-363-01

המקורות לחקר האסלאם הקדום (מחליף את: עלייתה ונפילתה...)

פרו"ס

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

א' 12-10

ג' 18-16

 

 

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

מי שלקח את "עלייתה ונפילתה..." פטור מקורס זה ואינו יכול לקחתו

36-364-01

הרצאה

36-671-01

תמורות ושינויים בסיפורת הפלסטינית

פרו"ס

ד"ר גוטספלד

סמסטר ב'

א' 18-16

ד' 18-16

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

36-672-01

הרצאה

36-371-01

ספרות ומגדר בעולם הערבי

פרו"ס

ד"ר שטרית-ששון

 

שנתי

 

ב' 16-14

 

 

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-372-01

הרצאה

36-741-01

פרשנות המקרא בלשון הערבית-היהודית

הרצאה

ד"ר נדלר-עקירב

 

סמסטר ב'

א' 16-14

ד' 14-12

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-816-01

סוגיות חברה ותקשורת בעולם הערבי

הרצאה

ד"ר קידר

סמסטר א'

ג' 8-10

    12-10

4 ש"ס

2 נ"ז

 

 

 

 

סה"כ לשנה ב':
מסלול מורחב- 14 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 10 נ"ז + 2 מיומנויות

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג

 

מסלול מורחב – 3 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 6 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 2 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 4 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-776-01

השירה הערבית המודרנית

סמינריון

ד"ר בוארדי

סמסטר א'

א 14-12

ד' 12-10

 

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

(חובה לכל המסלולים

כהרצאה או כסמינריון)

36-777-01

הרצאה

36-357-01

גלות והגירה בספרות הערבית הפוסט-קולוניאלית

סמינריון

ד"ר אלימלך

סמסטר א'

א' 12-10

ד' 10-8

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

36-358-01

הרצאה

36-697-01

עיונים בכתביו של הרמב"ם

סמינריון

פרופ' לנגרמן

סמסטר ב'

ב' 16-14

   18-16

 

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

 36-698-01

הרצאה

36-740-01

פרשנות המקרא בלשון הערבית-היהודית

סמינריון

ד"ר נדלר עקירב

סמסטר ב'

א' 16-14

ד 14-12

 

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי/ מודרני

36-741-01

הרצאה

36-815-01

סוגיות חברה ותקשורת בעולם הערבי

סמינריון

ד"ר קידר

 

סמסטר א'

ג' 10-8

    12-10

 

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

36-816-01

הרצאה

36-704-01

עיוני לשון בטקסטים בערבית-יהודית למתקדמים

הרצאה

פרופ' דורון

שנתי

א' 12-10

 

4 ש"ש

2 נ"ז

 

36-864-01

התיאולוגיה המוסלמית הקדומה

הרצאה

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד' 18-16

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-372-01

ספרות ומגדר בעולם הערבי

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ב' 16-14

 

2 ש"ש

2 נ"ז

 

36-200-01

תרגום מתקדם מערבית לעברית

הרצאה

ד"ר פלד-שפירא

שנתי

ד' 16-14

2 ש"ש

2 נ"ז

 

36-368-01

עיצובה והתפתחותה של הממלכה הירדנית בראי הספרות

הרצאה

ד"ר גוטספלד

סמסטר ב'

א' 20-18

ד' 20-18

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

 

 

סה"כ לשנה זו:
מסלול מורחב- 20 נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 6 נ"ז

 

תארים מתקדמים

 

מסלול עם תיזה: 14 נ"ז

מסלול בלי תיזה: 24 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמיסטריאלי  

ימי ושעות

שעותונ"ז הערות

36-365-01

סוגיות בפרשנות המקרא בלשון הערבית-היהודית

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ד' 12-10

2 ש"ש

2 נ"ז

 

36-366-01

 

הרצאה

36-369-01

עיצוב זמן, מקום וזהות בשירה הערבית המודרנית מלוקאלי-לעולמי

סמינריון

ד"ר בוארדי

סמסטר א'

א' 12-10

ד' 16-14

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-370-01

הרצאה

36-873-01

הסיפורת של יהודי עיראק

סמינריון

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

א' 12-10

ד' 10-8

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-874-01

הרצאה

36-697-01

עיונים בכתבי הרמב"ם

סמינריון

פרופ' לנגרמן

סמסטר ב'

ב' 16-14

   18-16

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-698-01

הרצאה

36-863-01

התיאולוגיה המוסלמית הקדומה

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד' 18-16

2 ש"ש

2 נ"ז

 

36-864-01

הרצאה

36-733-01

אחידות והתפתחות במסורת הדקדוקית

סמינריון

ד"ר כשר

סמסטר ב'

א' 14-12

ד' 16-14

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-734-01

הרצאה

36-367-01

 

עיצובה והתפתחותה של הממלכה הירדנית בראי הספרות

סמינריון

ד"ר גוטספלד

סמסטר ב'

א' 20-18

ד' 20-18

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-368-01

הרצאה

36-810-01

אינטלקטואלים ערבים מודרניים

סמינריון

ד"ר קידר

סמסטר א'

ד' 10-8

    14-12

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-811-01

הרצאה

36-704-01

עיוני לשון בטקסטים בערבית-יהודית למתקדמים

הרצאה

פרופ' דורון

שנתי

א' 12-10

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-551-01

קולוקויום

(סמינר מחלקתי)

הרצאה

מרצי המחלקה

שנתי

א' 16-14

2

נוכחות חובה בכל המפגשים

36-762-01

ציון תיזה לתואר שני

 

 

 

 

 

 

36-800-01

עבודה שוות ערך

 

 

 

 

 

 

36-999-01

עבודת דוקטור