ד"ר אוריאל סימונסון

ביום א' כ"ו חשוון תש"ף (24 בנובמבר 2019) האזנו להרצאתו של ד"ר אוריאל סימונסון:

המאמינות הראשונות: ניתוח מגדרי של דיווחים אודות הצחאביאת