תכנית הלימודים - שנה"ל תשע"ח- מעודכנת

שלום רב

להלן תכנית הלימודים המעודכנת 

 

 

 

תוכנית הלימודים של המחלקה לערבית לשנה"ל תשע"ח

 

מכינות וקורסי שֵׁרות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה

שנתי /

סמסטריאלי

ימים ושעות

נ"ז

הערות

36-001-07

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר אלימלך

שנתי

ב' 10 – 12

ד' 10 – 12

2

לשון עברית

 

 

 

 

 

 

 

 

36-001-11

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

א' 9 – 12

ד' 10 – 13

-

לשון עברית מורחב+שפה זרה

36-001-16

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר בן-ישי

שנתי

ג' 12 – 16

ה' 8 – 10

 

-

מזה"ת

36-001-18

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר לביא

שנתי

ג' 10 – 14

ה 8 – 10

-

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-009-07

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

א' 12 – 14

ד' 12 – 14

2

מזה"ת

36-009-09

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר בן-ישי

שנתי

ג' 10 – 12

ה 10 – 12

2

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-509-03

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

שנתי

 

ד' 14 – 16

2

מזה"ת מורחב

36-535-01

טקסטים מדיניים וחברתיים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

שנתי

ד' 16 – 18

2

מזה"ת מורחב

36-214-01

ערבית מדוברת (למתחילים)

תרגיל

ד"ר אבו-בכר

שנתי

ב' 14 – 16

2

מזה"ת מורחב

36-115-01

ערבית של אמצעי התקשורת

הרצאה

ד"ר גל בן ישי

שנתי

ה' 12 – 14

2

מזה"ת מורחב

 

קורסי קיץ

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז

36-001-20

ערבית למתחילים

הרצאה

ד"ר שטרית ששון

קורס קיץ

15 – 21

6 נ"ז

36-009-20

ערבית למתקדמים

הרצאה

ד"ר בן ישי

קורס קיץ

 16 – 20

4 נ"ז

36-214-20

ערבית מדוברת

תרגיל

ד"ר אבו-בכר

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-115-20

ערבית של אמצעי התקשורת

הרצאה

מר דגן

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-155-20

עיונים בספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר בן ישי

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

 

 

 

 

 

שנה א תשע"ח

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז הערות

36-109-01

תורת הצורות

הרצאה

מר רוטנשטרייך

שנתי

ב' 14 – 16

 

 

2

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

36-113-01

 

ערבית שימושית א'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ג' 10 – 12

   -

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-205-01

ערבית שימושית ב'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

ג' 10 – 12

-

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-118-01

מבוא לדת האסלאם: מושגי יסוד

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמסטר א'

א' 16 – 18

1

חובה

36-119-01

מבוא לדת האסלאם: סוגיות מתקדמות

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמסטר ב'

א' 16 – 18

1

חובה

36-123-01

 

פרוזה קלאסית קלה

הרצאה

ד"ר יוסף

 

סמסטר ב'

א' 8 – 10

    12 – 14

-

חובה ללא ניקוד

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי

ללימודים ערביים

הרצאה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

ב' 12 – 14

1

חובה

36-134-01

הדרכה בכתיבה אקדמית

הרצאה

 

 

 

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר ב'

ב'  12 – 14

1

 

 

 

המשך חובה ל"מבוא ביב' ללימודים ערביים"

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמסטר א'

ב'- 16 – 18

1

חובה למעט המסלול הדו-ראשי

 

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמסטר ב'

ב'- 16 – 18

1

המשך חובה

ל"טקסטים בסיסיים בספרות הערבית המודרנית"

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

 

 

ד"ר אלימלך

סמסטר א'

ב' 8 – 10

1

חובה למורחב וראשי

36-232-01

בחינה

-

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

ב' 8 – 10

1

חובה למורחב

36-234-01

בחינה

-

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-202-01

תחביר א'

 

הרצאה

פרופ' שלוסברג

שנתי

ב'  10 – 12

2

חובה

(ציון מעבר 75)

36-547-01

חומר קריאה נוסף (א)

בחינה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

 

-

חובה לכל המסלולים

 

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים:

שימושית א' (36-113-01), שימושית ב' (36-205-01)

 

שנה ב תשע”ח

קורסי חובה

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז הערות

36-203-01

 

תחביר ב'

הרצאה

מר רוטנשטרייך

שנתי

ד' 12 – 14

2

המשך חובה לבוגרי תחביר א'

36-204-01

 

ערבית שימושית ג'

תרגיל

מר רוטנשטרייך

סמסטר א'

ב' 12 – 14

-

חובה לסמ' א'  ללא ניקוד

גם לתלמידים ששפת אמם ערבית

36-206-01

 

ערבית שימושית ד'

תרגיל

מר רוטנשטרייך

סמסטר ב'

ב' 12 – 14

-

חובה לסמ' ב'  ללא ניקוד

גם לתלמידים ששפת אמם ערבית

36-207-01

ערבית מדוברת (למתקדמים)

תרגיל

ד"ר אבו-בכר

שנתי

ב' 16 – 18

-

חובה ללא ניקוד. בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

תרגיל

ד"ר גוטספלד

סמסטר א'

א' 16 – 18

ב' 8 – 10

2

 

 

 

חובה. בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-216-01

קוראן ותפסיר

הרצאה

פרופ' לנגרמן

סמסטר א'

ב' 10 – 12

ד' 14 – 16

2

חובה

36-517-01

מבוא לערבית-יהודית

הרצאה

ד"ר נדלר-עקירב

סמסטר א'

ג' 8 – 10

ד' 8 – 10

2

חובה

36-608-01

חומר קריאה נוסף (ב)

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמסטר א'

 

-

חובה לכל המסלולים

 

 

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים:

ערבית מדוברת (36-207-01)

הבעה בכתב (36-210-01)

 

 

 

שנה ב תשע”ח

קורסי בחירה

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז הערות

36-531-01

סוגיות לשוניות בספרות הערבית המודרנית

פרו"ס

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

א' 10 – 12

ג' 12 – 14

2

מודרני

36-532-01

הרצאה

36-533-01

חברה ומשטר בכתיבה הפובליציסטית הערבית

פרו"ס

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר ב'

ב'- 10-12

ד'- 10-12

2

מודרני

36-534-01

הרצאה

36-537-01

נשים בערב-הסעודית בראי הספרות

פרו"ס

ד"ר גוטספלד

סמסטר ב'

א' -16-18

ד'- 14-16

2

מודרני

36-538-01

הרצאה

36-325-01

עלייתה ונפילתה של האמפריה האסלאמית

פרו"ס

ד"ר יוסף

סמסטר א'

א'- 8-10

    10-12 

2

קלאסי

36-326-01

הרצאה

36-781-0

חכמת הודו בתרבות האסלאם

הרצאה

פרופ' לנגרמן

סמסטר א'

ב' 14 – 18

 

2

קלאסי

36-604-01

הלשון הערבית-היהודית בתרגומי המקרא, בפרשנות, בהלכה ובספרות

הרצאה

פרופ' דורון

סמסטר ב'

ב' 10 – 12

ד' 10 – 12

2

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג תשע”ח

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז הערות

36-780-01

חכמת הודו בתרבות האסלאם

סמינריון

פרופ' לנגרמן

סמסטר א'

ב' 14 – 18

 

2

קלאסי

36-781-01

הרצאה

36-663-01

צורה ותוכן בשירה הערבית הקלאסית

סמינריון

ד"ר הולצמן

סמסטר ב'

א' 18 – 20

ד' 16 – 18

2

קלאסי-חובה לקחת כסמינריון או הרצאה

36-664-01

הרצאה

36-613-01

הרומן הערבי הפוליטי

סמינריון

ד"ר אלימלך

סמסטר א'

א' 10 – 12 

ד' 8 – 10

2

מודרני

36-614-01

הרצאה

36-723-01

סוגיות חברתיות ופוליטיות בחקר הסולטנות הממלוכית

סמינריון

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

א' 10 – 12

ד' 14 – 16  

2

קלאסי

36-724-01

הרצאה

36-617-01

ספרי הנבואה בפרשנות המקרא הערבית-יהודית

סמינריון

ד"ר נדלר-עקירב

סמסטר ב'

א' 12 – 14

ד' 8 – 10

2

קלאסי/

מודרני

36-618-01

הרצאה

36-615-01

בין פרטי ללאומי בספרות הפלסטינית

סמינריון

ד"ר גוטספלד

סמסטר א'

א' 18 – 20

ד' 16 – 18

2

מודרני

36-616-01

הרצאה

36-939-01

סוגיות מגדר במרחב האסלאמי

סמינריון

ד"ר קידר

סמסטר א'

ג' 8 – 12

2

מודרני

36-940-01

הרצאה

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

הרצאה

 

ד"ר גוטספלד

סמסטר א'

א' 16 – 18

ב' 8 – 10

2

 

 

 

חובה

36-200-01

תרגום מתקדם

מערבית לעברית

תרגיל

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

ב' 10 – 12

ד' 10 – 12

2

בחירה

36-604-01

הלשון הערבית-היהודית בתרגומי המקרא, בפרשנות, בהלכה ובספרות

הרצאה

פרופ' דורון

סמסטר ב'

ב' 10 – 12

ד' 10 – 12

2

בחירה

 

 

 

 

תואר שני ותואר שלישי תשע”ח

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמיסטריאלי  

שעות

נ"ז הערות

36-843-01

קריאה בספר "אמונות ודעות" לרס"ג

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ד' 10 – 12

2

קלאסי

36-844-01

הרצאה

36-742-01

עיונים בכתבי אלגזאלי

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

א' 16 – 18

2

    קלאסי

36-743-01

הרצאה

36-875-01

סוגיות בכלאם האשערי

סמינריון

ד"ר הולצמן

סמסטר א'

א' 18 – 20

ד' 16 – 18

2

קלאסי

36-876-01

הרצאה

36-939-01

סוגיות מגדר במרחב האסלאמי

סמינריון

ד"ר קידר

סמסטר א'

ג' 8 – 12

2

מודרני

36-940-01

הרצאה

36-968-01

היסטוריוגרפיה ממלוכית: עיון בכתבי אבן ח'לדון, אלמקריזי, ואבן תע'ריברדי

סמינריון

ד"ר יוסף

סמסטר א'

א' 12 – 14

ד' 14 – 16

2

קלאסי

36-969-01

הרצאה

36-873-01

הסיפורת של יהודי עיראק

סמינריון

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

א' 10 – 12

ד' 8 – 10

2

מודרני

36-874-01

הרצאה

36-933-01

מגמות כתיבה בסיפורת הנשים בירדן

סמינריון

ד"ר גוטספלד

סמסטר ב'

א' 18 – 20

ד' 16 – 18

2

מודרני

36-934-01

הרצאה

36-551-01

קולוקוויום

סמינר מחלקתי

מרצי המחלקה

שנתי

א'  14 – 16

-

בכל שנה של התואר

36-762-01

ציון תיזה לתואר שני

 

 

שנתי

 

-

בכל שנה של התואר

36-800-01

עבודה שוות ערך

 

 

שנתי

 

 

בכל שנה של התואר

36-999-01

עבודת דוקטור

 

 

שנתי

 

-

בכל שנה של התואר