ידיעון קורסי הקיץ

לידיעון קורסי הקיץ, פרטי הרשמה, תאריכים ושמות המורים, לחצו כאן.