מעברים: כינוס מדעי הרוח למחקר לשוני

כנס על מחקר לשוני יתקיים ביום שני, כ"ו אייר 22.5.2017. 

פרטים על הכנס ראו כאן