הרצאת אורח בסמינר "תיאולוגיה ופוליטיקה בפולמוס בין החנבלים לאשערים"

הפקולטה למדעי הרוח

המחלקה לערבית

 

הנכם מוזמנים לפגישה של הסמינר לתארים מתקדמים "תיאולוגיה ופוליטיקה בפולמוס בין החנבלים והאשערים"

ביום רביעי, כ"א אייר תשע"ז (17 מאי 2017) בשעה 16:00 בבניין פילוסופיה 1002, כיתה 202

 

תרצה:

Doctoral Candidate, Mrs. Miriam Ovadia

Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, Freie Universität Berlin

על הנושא:

Ibn Taymiyya Responds to Fakhr al-Dīn al-Rāzī: A Discussion on the Taymiyyan Hermeneutic Theory of Divine Attributes

 

ההרצאה תתקיים בשפה העברית ותלווה בקריאת טקסטים בערבית

המעוניינים להשתתף בהרצאה יפנו במייל לדניאל Arab.Student@biu.ac.il ויקבלו את הטקסטים המלווים של ההרצאה.

הציבור הרחב- מוזמן