למכון למחקרי בטחון לאומי (INSS) דרושים סטודנטים יודעי ערבית

ראו נוסח הודעת הדרושים כאן.