נסגר הרישום לקורסים כלליים במחלקה לערבית

בס"ד

נכון ליום ראשון, י"ט חשון תשע"ז (20.11.2016), נסגר הרישום לקורסים כלליים במחלקה לערבית. 

=======================================================================

 

ההודעה מעודכנת ליום שלישי, י"ד חשון תשע"ז (15.11.2016)

                                                                                                           ‏                                                                      

להלן הרשימה המעודכנת של קורסים כלליים במחלקה לערבית: 

36-113-08 ערבית שימושית א' (1 נ"ז)- ד"ר שרון שטרית-ששון (סמסטר א', יום ג' 10- 12)*

36-205-08 ערבית שימושית ב' (1 נ"ז)- ד"ר שרון שטרית-ששון (סמסטרב', יום ג' 10- 12)*

36-204-08 ערבית שימושית ג' (1 נ"ז)- מר יצחק רוטנשטרייך (סמסטר א', יום ב' 14- 16 או יום ד' 12- 14)

36-206-08 ערבית שימשוית ג' (1 נ"ז)- מר יצחק רוטנשטרייך (סמסטר ב', יום ב' 14- 16 או יום ד' 12- 14)

36-123-01 פרוזה קלאסית קלה (2 נז")- ד"ר אלמוג כשר (סמסטר א', יום ב' 14- 16; יום ג' 14- 16)

36-130-01 טקסטים היסטוריים קלאסיים (2 נ"ז)- ד"ר קובי יוסף (סמסטר ב', יום א' 10- 12; יום ג' 14- 16)

36-326-01 עלייה ונפילתה של האימפריה האסלאמית (2 נ"ז)- ד"ר קובי יוסף (שנתי, יום ב' 18- 20)

36-352-01 תפיסת המקום בספרות הערבית בישראל (2 נ"ז)- ד"ר בסיליוס בוארדי (שנתי, יום ד' 16- 18)

36-356 מבוא לספרות הדקדוקית הערבית (2 נ"ז)- ד"ר אלמוג כשר (שנתי, יום ד' 14- 16)

הקורסים המסומנים בכוכבית מיועדים אך ורק לתלמידים שנבחנו בבחינת 3 יח"ל בערבית.