תכנית הלימודים- שנה"ל תשע"ז

תכנית הלימודים לשנת תשע"ז

 

תוכנית הלימודים של המחלקה לערבית לשנה"ל תשע"ז

 

מכינות וקורסי שֵׁרות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז הערות

36-001-07

ערבית למתחילים

תרגיל

מר רוטנשטרייך

שנתי

ב  14-12

ד  18-16

2

לשון עברית

36-001-09

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר אלימלך

שנתי

ב  10-08

 ד  12-10 

2

לשון עברית

 

 

 

 

 

 

 

 

36-001-11

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר פלד-שפירא

שנתי

א  14-10

ג  12-10

-

מזה"ת

לשון עברית מורחב

36-001-16

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

   ג  16-12

  ה  16-14

-

מזה"ת

לשון עברית מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

36-009-07

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר אלימלך

שנתי

א  12-10

   ד  10-08

4

מזה"ת

36-009-09

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ג  10-08

ה  10-08

4

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-509-03

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

שנתי

ד  16-14

2

מזה"ת מורחב

36-535-01

טקסטים מדיניים וחברתיים

הרצאה

ד"ר גוטספלד

שנתי

  ד  18-16

2

מזה"ת מורחב

36-214-01

ערבית מדוברת

תרגיל

ד"ר אבו בכר

שנתי

ב  16-14

2

מזה"ת

 

 

 

 

קורסי קיץ

                                                                                          

מס' הקורס    

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז הערות

36-001-20

ערבית למתחילים

הרצאה

ד"ר שטרית ששון,
ד"ר בן-ישי

קורס קיץ

 

2

 

36-009-20

ערבית למתקדמים

הרצאה

ד"ר שטרית ששון

מר דגן

קורס קיץ

 

2

 

36-214-01

ערבית מדוברת למתחילים

תרגיל

ד"ר
אבו-בכר

קורס קיץ

 

2

 

36-115-20

ערבית של אמצעי התקשורת

הרצאה

מר דגן

קורס קיץ

 

2

 

 

 

 

שנה א תשע"ז

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

 

נ"ז הערות

36-118-01

מבוא לדת האסלאם: מושגי יסוד

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמ' א'

א  18-16

  1

חובה לשנה א'

36-119-01

מבוא לדת האסלאם: סוגיות מתקדמות

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמ' ב'

א  18-16

1

חובה- המשך של מבוא לדת האסלאם: מושגי יסוד

36-107-01

יסודות הדקדוק הערבי א

הרצאה

ד"ר כשר

סמ' א'

ב  14-12

1

ציון מעבר 70

36-108-01

דקדוק ערבי

הרצאה

ד"ר כשר

סמ' ב'

ב  14-12

1

ציון מעבר 70

36-113-01

 

ערבית שימושית א'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמ' א'

ג  12-10

-

חובה לשנה א' – ללא נ"ז

פטור לבוגרי בתי ספר ערביים

36-205-01

ערבית שימושית ב'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמ' ב'

ג  12-10

-

חובה לשנה א' – ללא נ"ז

פטור לבוגרי בתי ספר ערביים

36-123-01

 

פרוזה קלאסית קלה

הרצאה

ד"ר כשר

 

סמ' א'

ב  16-14

ג  16-14

-

חובה –
ללא נ"ז

36-130-01

טקסטים היסטוריים קלאסיים

תרגיל

ד"ר יוסף

סמ' ב'

א  12-10

ג  16-14

2

חובה לשנה א'

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי

ללימודים ערביים

הרצאה

ד"ר פלד- שפירא

סמ' א'

ג  14-12

1

חובה לשנה א'

36-134-01

הדרכה בכתיבה אקדמית

הרצאה

 

 

 

ד"ר פלד- שפירא

סמ' ב'

ג  14-12

1

 

 

 

חובה לשנה א'

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמ' א'

ב  18-16

1

שני הקורסים הנם חובה לתלמידי המסלול המורחב. על תלמידי המסלולים הראשיים לבחור קורס אחד מבין השניים

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמ' ב'

ב  18-16

1

36-202-01

תחביר א'

 

הרצאה

פרופ' שלוסברג

שנתי

א  14-12

2

ציון מעבר 75

36-547-01

חומר קריאה נוסף (א)

בחינה

ד"ר שטרית-ששון

 

 

-

חובה לשנה א'

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

 

ד"ר אלימלך

סמ' א'

ב 12-10

1

חובה למורחב

36-232-01

בחינה

 

-

חובה לדו-ראשי מובנה ולדו-ראשי

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

 

ד"ר אלימלך

סמ' ב'

ב  12-10

1

חובה למורחב

36-234-01

בחינה

 

-

חובה לדו-ראשי מובנה ולדו-ראשי

                 
 

 

 

 

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים:

שימושית א' (36-113-01)

שימושית ב' (36-205-01)

 

 

שנה ב תשע”ז

קורסי חובה

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

 

נ"ז הערות

36-118-01

מבוא לדת האסלאם: מושגי יסוד

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמ' א'

א  18-16

  1

חובה לשנה ב'

36-119-01

מבוא לדת האסלאם: סוגיות מתקדמות

הרצאה

ד"ר הולצמן

סמ' ב'

א  18-16

1

חובה- המשך של מבוא לדת האסלאם: מושגי יסוד

36-203-01

 

תחביר ב'

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ד  12-10

 

2

חובה לשנה ב' מלבד המסלול המשני

36-204-01

 

ערבית שימושית ג'

תרגיל

מר רוטנשטרייך

 

סמ' א'

ב  16-14

-

חובה לשנה ב' – ללא נ"ז

36-204-02

ד  14-12

36-206-01

 

ערבית שימושית ד'

תרגיל

מר רוטנשטרייך

 

סמ' ב'

ב  16-14

-

חובה לשנה ב' – ללא נ"ז

36-206-02

ד  14-12

36-207-01

ערבית מדוברת

תרגיל

ד"ר אבו-בכר

שנתי

ב  18-16

-

חובה לשנה ב' – ללא נ"ז, מלבד לבוגרי בתי-ספר ערביים

36-216-01

קוראן ותפסיר

הרצאה

פרופ' לנגרמן

שנתי

ב  14-12

______

 

א  14-12

2

חובה לשנה ב'

36-216-02

ד"ר הולצמן

36-517-01

מבוא לערבית-יהודית

הרצאה

פרופ' שלוסברג

שנתי

א  12-10

2

חובה לכל המסלולים פרט למשני

36-608-01

חומר קריאה נוסף (ב)

בחינה

מר רוטנשטרייך

 

 

-

חובה לשנה ב'

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

 

ד"ר אלימלך

סמ' א'

ב  12-10

1

חובה למורחב ולראשי

36-232-01

בחינה

 

-

חובה לדו-ראשי מובנה, דו-ראשי בלתי מובנה ומשני

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

 

ד"ר אלימלך

סמ' ב'

ב  12-10

1

חובה למורחב ולראשי

36-234-01

בחינה

 

-

חובה לדו-ראשי מובנה,

דו-ראשי בלתי מובנה

ומשני

 

 

 

 

שנה ב תשע”ז

קורסי בחירה

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

 

נ"ז הערות

36-351-01

תפיסת המקום בספרות הערבית בישראל

פרו"ס

ד"ר בוארדי

שנתי

ד  18-16

2

 

36-352-01

הרצאה

36-353-01

עיונים ביצירותיהם של סופרות וסופרים ערבים

פרו"ס

ד"ר גוטספלד

שנתי

ב  10-08

2

פתוח לחסרי רקע בערבית

36-354-01

הרצאה

36-325-01

עלייתה ונפילתה של האימפריה האסלאמית

פרו"ס

ד"ר יוסף

שנתי

ב  20-18

2

 

36-326-01

הרצאה

36-355-01

מבוא לספרות הדקדוקית הערבית

פרו"ס

ד"ר כשר

שנתי

ד  16-14

2

 

36-356-01

הרצאה

 

 

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים:

ערבית מדוברת (36-207-01)

 

 

שנה ג תשע”ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

 

נ"ז הערות

36-994-01

פרשנות צופית לקוראן

 

סמינריון

פרופ' לנגרמן

שנתי

 ב   16-14

2

 

36-995-01

הרצאה

36-740-01

פרשנות המקרא בלשון הערבית -היהודית

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ג  14-12

2

 

36-741-01

הרצאה

36-669-01

סוגיות בשירה הערבית המודרנית

סמינריון

ד"ר בוארדי

שנתי

ג  16-14

2

חובה לשנה ג' מלבד המסלול המשני

36-670-01

הרצאה

36-723-01

סוגיות חברתיות ופוליטיות בחקר הסולטנות הממלוכית

סמינריון

ד"ר יוסף

שנתי

ב  18-16

2

 

36-724-01

הרצאה

36-815-01

סוגיות חברה ותקשורת בעולם הערבי

סמינריון

ד"ר קידר

סמסטר א'

ג   12-8

2

 

 

 

36-816-01

הרצאה

36-356-01

מבוא לספרות הדקדוקית הערבית

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ד 16-14

 

 

36-704-01

עיוני לשון בטקסטים בערבית-יהודית למתקדמים

הרצאה

פרופ' דורון

שנתי

ב 12-10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

תואר שני ותואר שלישי תשע”ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

 

נ"ז הערות

36-923-01

תיאולוגיה ופוליטיקה בכתביהם של החנבלים המאוחרים

סמינריון

ד"ר הולצמן

שנתי

ד  18-16

2

 

36-924-01

הרצאה

36-987-01

סופרות צעירות

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

א  20-18

2

 

36-988-01

הרצאה

36-935-01

רבי אברהם בן הרמב"ם ומשנתו ה"חסידית"

 

סמינריון

פרופ' לנגרמן

שנתי

ד  14-12

2

 

36-936-01

הרצאה

36-895-01

ספר איוב בפרשנות המקרא הערבית-היהודית

 

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ד 12-10

2

 

36-896-01

הרצאה

36-927-01

עיונים בכתבי מחיי אלדין אבן אלערבי

 

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

א  18-16

2

 

36-928-01

הרצאה

36-970-01

השירה הערבית המודרנית ככלי לניגוח חברתי, דתי ופוליטי

 

סמינריון

ד"ר בוארדי

שנתי

ד  16-14

2

 

36-971-01

הרצאה

36-975-01

עיון בכתבי מחברים מתקופת הסולטנות הממלוכית

 

סמינריון

ד"ר יוסף

שנתי

א 14-12

2

 

36-976-01

הרצאה

36-804-01

קולוקוויום

סמינר מחלקתי

ד"ר יוסף

שנתי

א  16-14

-

חובה בכל שנה של התואר

36-762-01

ציון תיזה לתואר שני

 

 

שנתי

 

-

בכל שנה של התואר

36-800-01

עבודה שוות ערך

 

 

שנתי

 

-

בכל שנה של התואר

36-999-01

עבודת דוקטור

 

 

שנתי

 

-

בכל שנה של התואר