כנס לציון פרישתו של פרופ' יוסף דרורי

30/05/2013

ביום חמישי כ"א סיון 30.5.2013  התקיים הכנס ה-33 של המחלקה ללימודי ארץ ישראל לכבודו של פרופ' יוסף דרורי.

הכנס נערך בשיתוף המחלקה לערבית, שאף ארגנה פאנל נפרד בכנס. בפאנל זה נשאו הרצאות שלושה מחברי הסגל של המחלקה. יו"ר הפאנל: פרופ' אליעזר שלוסברג.

רצ"ב תוכנית הכנס.