הכנס הארצי השנתי ה-37 של אילמ"א

06/06/2013

הכנס הארצי השנתי ה-37 של האגודה ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) התקיים ביום ה', כ"ח סיון תשע"ג (6.6.2013). מצ"ב תוכנית הכנס.

למחלקה לערבית ייצוג מרשים בכנס, עם השתתפות פעילה של 6 מחברי הסגל של המחלקה בארגון פאנלים ומתן הרצאות.