נמשכת ההרשמה לקורסי הקיץ: ערבית למתחילים וערבית מדוברת

ערבית מדוברת

הקורס יתקיים בימים א', ג', ה' בשעות 16:00-20:00

בתאריכים:
י"ז אב-י"א תשרי (18.7.29-18.9.6)


• משך הקורס הוא 5 שבועות.
• בתאריכים ח'-י"ג אלול (18.8.24-19 )לא יתקיימו לימודים בשל חופשה מרוכזת
באוניברסיטה


• אין צורך בידע מוקדם בערבית. הקורס מקנה את יסודות השפה מהבסיס.

בוגרי הקורס יוכלו לנהל שיחה שוטפת בערבית מדוברת בנושאים יומיומיים ואקטואליים.


• הקורס מוכר כקורס בחירה במסגרת התואר הראשון במחלקה ללימודי המזרח
התיכון.

 

• הקורס פתוח לקהל הרחב!


• הקורס מוכר כקורס כללי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן
• הקורס בהיקף של 2 ש"ש


• קיום הקורס מותנה במספר הנרשמים

עלות הקורס:
₪ 1,530

 

ערבית למתחילים

מעוניינים ללמוד במחלקה לערבית אך אין לכם רקע בשפה כלל?

למדתם ערבית בתיכון, אך ברמה שאינה מספיקה לתנאי הקבלה של המחלקה?

נדרשים להגיע לרמת פטור במחלקה ללימודי המזרח התיכון?

הקורס יתקיים בימים א', ב', ד', ה' בשעות 9:00-15:00 

בתאריכים: י"ז אב-כ"ו אלול (18.7.29-18.9.6)

• משך הקורס הוא 5 שבועות

• בתאריכים ח'-י"ג אלול  (19-24.8.18 ) לא יתקיימו לימודים בשל חופשה מרוכזת באוניברסיטה

• הקורס הוא חלק מקורסי החובה במחלקות ללימודי המזרח התיכון והלשון העברית

• הקורס מוכר כקורס כללי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן, וכן כקורס שפה זרה שנייה לתארים מתקדמים

• הקורס בהיקף של 6 ש"ש

• קיום הקורס מותנה במספר הנרשמים

• הקורס פתוח לקהל הרחב עלות הקורס:

עלות הקורס:

2,500  ₪

*בסבסוד הפקולטה למדעי הרוח

 

הקורסים מקנים נקודות זיכוי אקדמיות!

נצלו את חודשי הקיץ כדי ללמוד שפה חדשה!

הזדרזו והבטיחו מקומכם!