קורסי הקיץ של המחלקה לערבית-קיץ תשע"ח (2018)

كلية اآلداب قسم الدراسات العربية

הפקולטה למדעי הרוח המחלקה לערבית

קורסי קיץ המחלקה לערבית תשע"ח 

המחלקה לערבית מציעה קורסים בערבית שיתקיימו בחודשי הקיץ (29 ביולי- ספטמבר 2018). 

כל הקורסים מקנים נקודות זיכוי אקדמיות!

בין מבחר הקורסים שלנו, גם קורסים המיועדים ללא-יודעי ערבית. 

נצלו את חודשי הקיץ כדי ללמוד שפה חדשה!

ערבית למתחילים

מעוניינים ללמוד במחלקה לערבית אך אין לכם רקע בשפה כלל?

למדתם ערבית בתיכון, אך ברמה שאינה מספיקה לתנאי הקבלה של המחלקה?

נדרשים להגיע לרמת פטור במחלקה ללימודי המזרח התיכון?

הקורס יתקיים בימים א', ב', ד', ה' בשעות 9:00-15:00 

בתאריכים: י"ז אב-כ"ו אלול (18.7.29-18.9.6)

• משך הקורס הוא 5 שבועות

• בתאריכים ח'-י"ג אלול  (19-24.8.18 ) לא יתקיימו לימודים בשל חופשה מרוכזת באוניברסיטה

• הקורס הוא חלק מקורסי החובה במחלקות ללימודי המזרח התיכון והלשון העברית

• הקורס מוכר כקורס כללי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן, וכן כקורס שפה זרה שנייה לתארים מתקדמים

• הקורס בהיקף של 6 ש"ש

• קיום הקורס מותנה במספר הנרשמים

• הקורס פתוח לקהל הרחב עלות הקורס:

עלות הקורס:

2,500  ₪

*בסבסוד הפקולטה למדעי הרוח

 

ערבית למתקדמים


למדתם ערבית בתיכון, אך ברמה שאינה מספיקה לתנאי הקבלה של המחלקה?
למדתם קורס "ערבית למתחילים" ומעוניינים להגיע לרמת פטור במחלקה ללימודי
המזרח התיכון?


הקורס יתקיים בימים א', ב', ד', ה' בשעות 9:00-14:00
בתאריכים:
י"ז אב-כ"ו אלול (18.7.29-18.9.6)


משך הקורס הוא 5 שבועות
• בתאריכים ח'-י"ג אלול(18.8.24-19 )לא יתקיימו לימודים בשל חופשה מרוכזת
באוניברסיטה
• קורס זה הוא חלק מקורסי החובה במחלקות ללימודי המזרח התיכון והלשון
העברית
• הקורס מוכר כקורס כללי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן, וכן
כקורס שפה זרה שנייה לתארים מתקדמים
• הקורס בהיקף של 4 ש"ש
• קיום הקורס מותנה במספר הנרשמים
• הקורס פתוח לקהל הרחב!
• מסיימי הקורס בהצלחה יוכלו להתקבל למחלקה לערבית ללא בחינת כניסה

 

עלות הקורס:

2,500  ₪

*בסבסוד הפקולטה למדעי הרוח

 

ערבית מדוברת

הקורס יתקיים בימים א', ג', ה' בשעות 16:00-20:00

בתאריכים:
י"ז אב-י"א תשרי (18.7.29-18.9.6)


• משך הקורס הוא 5 שבועות.
• בתאריכים ח'-י"ג אלול (18.8.24-19 )לא יתקיימו לימודים בשל חופשה מרוכזת
באוניברסיטה


• אין צורך בידע מוקדם בערבית. הקורס מקנה את יסודות השפה מהבסיס.

בוגרי הקורס יוכלו לנהל שיחה שוטפת בערבית מדוברת בנושאים יומיומיים ואקטואליים.


• הקורס מוכר כקורס בחירה במסגרת התואר הראשון במחלקה ללימודי המזרח
התיכון.

 

• הקורס פתוח לקהל הרחב!


הקורס מוכר כקורס כללי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן
• הקורס בהיקף של 2 ש"ש


• קיום הקורס מותנה במספר הנרשמים

עלות הקורס:
₪ 1,530

 

ערבית של אמצעי התקשורת

لغة وسائل اإلعالم العربية

מיועד לבוגרי בתי-ספר ערביים בלבד
ה

קורס יתקיים בימים א'-ה' בשעות 15:45-20:00
בתאריכים:

י"ז אב -ב' אלול

14.8.18-29.7.18


• הקורס עוסק בטקסטים מהתקשורת הכתובה ובסוגיות שפה ותרבות העולות מן
הטקסטים


• משך הקורס הוא שבועיים וחצי


• הקורס מוכר כקורס כללי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן
• הקורס בהיקף של 2 ש"ש
• קיום הקורס מותנה במספר הנרשמים

עלות הקורס:
1,530₪

 

עיונים בספרות הערבית המודרנית
قراءات في االدب العربي الحديث

 

מיועד לבוגרי בתי-ספר ערביים בלבד
הקורס יתקיים בימים א'-ה' בשעות 15:45-21:00
בתאריכים:

ד'-כ"ו אלול 
(6.9.18-15.8.18)

• בתאריכים ח'-י"ג אלול (18.8.24-19 )לא יתקיימו לימודים בשל חופשה מרוכזת
באוניברסיטה


• משך הקורס הוא שבועיים וחצי


• הקורס מוכר כקורס כללי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן


• הקורס בהיקף של 4 ש"ש
• קיום הקורס מותנה במספר הנרשמים

עלות הקורס: ₪ 1,530

 

 

לרישום ולמידע נוסף ניתן לפנות למזכירות המחלקה לערבית
בניין 1004( קורט)
חדר 308( קומה 3)

טלפון: 03-5318374
דוא"ל: arab.dept@biu.ac.il
אתר המחלקה:Arabic.biu.ac.il

נתראה!