תמונות מהרצאתו של ד"ר ליאור לקס במסגרת הסמינר המחלקתי

ביום ראשון, ח' כסלו תשע"ח (26 בנובמבר 2017) התקיימה הרצאתו של ד"ר ליאור לקס מהמחלקה לבלשנות וספרות אנגלית באוניברסיטת בר אילן.

נושא ההרצאה: 

                                              יחסי צורה-משמעות בתפוצת הבניינים בערבית ירדנית